Duurzaamheid in de bouw

Wanneer je van plan bent zelf te starten met het opzetten van een bouwbedrijf komt er een hoop bij kijken. Het is dan ook waarschijnlijk een grote en belangrijke stap in je carrière. Stakeholders verwachten vandaag de dag steeds meer van de bedrijven werkzaam in de bouw. Duurzaamheid is zoiets dat alleen maar belangrijker wordt. Om aan te kunnen tonen dat het bedrijf waar je eigenaar van bent voldoet aan bepaalde duurzaamheidskenmerken kan je certificaten zoals ISO 14001 behalen. Stakeholders vragen steeds vaker van bedrijven dat zij in het bezit zijn van een dergelijk certificaat. Er zijn nog een aantal andere stappen die je kunt ondernemen om duurzamer te werk te gaan tijdens werkzaamheden in de bouw.

Voordelen van duurzaam bouwen

Milieubewust te werk gaan in de bouw levert een aantal voordelen op voor het bedrijf maar ook voor de afnemers van je diensten. Door duurzaam te werken kun je namelijk grondstoffen maar ook energie besparen. De overheid stimuleert duurzaam werk in de bouw met belastingvoordeel. Ook kan je in aanmerking komen voor subsidies wanneer een bedrijf op een duurzame manier werkt. Milieumanagement in de bouw levert daarnaast natuurlijk voordelen op voor zowel mens als natuur en draagt bij aan een schonere toekomst. Wanneer je als bedrijf meer aandacht wil voor milieumanagement kun je dit het beste doen door het behalen van een bijpassend certificaat. 

Kwaliteit

Het behalen van certificaten levert dus veel winst op voor je bedrijf. Naast certificaten die helpen bij het verhogen van milieumanagement kun je ook andere certificaten behalen die veel toevoegen. Zo is ISO 9001 een certificaat die bewijst dat een bedrijf een mate van kwaliteit levert. Voor het behalen van certificaten zijn diverse bedrijven te vinden. Verstandig is om je goed te verdiepen in de verschillende bedrijven die dit aanbieden om zo maximaal profijt te kunnen behalen uit de behaalde certificaten. Naast certificaten dien je als bedrijf aan andere kwaliteitseisen te voldoen die overeenkomen met de Nederlandse wetgeving. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het werk in de bouw op een veilige manier gebeurd en dat er voldoende bescherming is voor de medewerkers die aan het werk zijn.