Verbeter het betaalgedrag van je klanten

Debiteurenadministratie

De debiteurenadministratie is bij veel ondernemingen een bedrijfsonderdeel dat niet erg populair is. Het werk wordt vervelend gevonden, vooral omdat men van mening is dat klanten hun facturen eigenlijk op tijd zouden moeten betalen, zonder dat ze achter de broek gezeten worden. De praktijk is echter anders. Het is absoluut nodig om slecht betalende klanten meteen te confronteren met openstaande rekeningen. Want uit zichzelf zullen ze in verreweg de meeste gevallen niet gaan betalen en als ondernemer kom jij dan in de problemen. Het is onvermijdelijk dat daarvoor af en toe vervelende gesprekken met de klanten over moeten worden gevoerd.

Uitbesteden van het debiteurenbeheer

Een gevolg van het niet op orde hebben van de debiteurenadministratie is, dat de onderneming minder financiële bewegingsvrijheid heeft. Dat komt doordat er veel geld onder de klanten zit. Dat is wel op te lossen, maar dan moet de debiteurenadministratie geherstructureerd worden en de discipline opbrengen om bij elke te laat betaalde factuur onmiddellijk actie te ondernemen. Ook helpt het als de gehanteerde betalingstermijnen korter worden. Als onderneming hoef je zo’n herstructurering niet zelf te doen. Het heeft zelfs grote voordelen om dit impopulaire werk volledig uit te besteden.

Debiteurenadministratie

CBMK

CBMK is een bedrijf dat ondernemingen helpt bij de financiële administratie. Je kunt hier informatie opvragen over mogelijke klanten en opdrachtgevers ten aanzien van hun gedrag betreffende op tijd betalen. CBMK kan ook hulp bieden bij het professionaliseren van de financiële administratie, het management en het debiteurenbeheer. Bedrijven die echt ontzorgd willen worden kunnen het volledige debiteurenbeheer bij CBMK neerleggen. Dat heeft als resultaat dat klanten sneller gaan betalen, zonder dat er vervelende gesprekken moeten worden gevoerd. Al die lastige dingen worden door CBMK geregeld. Uiteindelijk is dat positief voor de cashflow van je bedrijf.